In Vé

In Vé

Trong các hoạt động quảng cáo, các hoạt động ca nhạc phòng trà, giữ xe, thể thao bóng đá thì việc sử dụng vé là việc hết sức bình thường và có nhu cầu rất cao.

Chính vì vậy chúng tôi nhận in và phân phối tất cả các loại vé đến tất cả các đơn vị có nhu cầu.

Các loại vé thông thường được chúng tôi in bằng giấy For 100, For 120, C100, c150, C300…Cũng giống như in voucher giãm giá

In vé giữ xe, vé xe, vé tàu, vé máy bay

Vé giữ xe là loại vé phổ biến nhất và được in nhiều nhất hiện nay, vé giữ xe hay vé xe được in bằng giấy for 100 hoặc 120 tùy theo loại.

Kích thước vé giữ xe cũng khác nhau tùy theo kích thước, vé thường được đóng cuốn thành cuốn 50 bộ hoặc 100 bộ tùy theo yêu cầu.

Vé có cấn răng cưa, đóng số nhãy…

Vé xem bóng đá

Vé xem bóng đá nhằm mục đích kiểm xoát người mua vé và cổng hợp pháp và điều này hiện nay đang hạn chế bằng việc bán vé online, tuy nhiên vẫn phải có vé để vào cổng.

Vé xem phim, ca nhạc

Loại vé này thường được các chủ phòng trả, các chị em nghệ sỹ, các rạp chiếu phim in nhiều nhất.

Trong các hoạt động quảng cáo, các hoạt động ca nhạc phòng trà, giữ xe, thể thao bóng đá thì việc sử dụng vé là việc hết sức bình thường và có nhu cầu rất cao.

Chính vì vậy chúng tôi nhận in và phân phối tất cả các loại vé đến tất cả các đơn vị có nhu cầu.

Các loại vé thông thường được chúng tôi in bằng giấy For 100, For 120, C100, c150, C300…Cũng giống như in voucher giãm giá

In vé giữ xe, vé xe, vé tàu, vé máy bay

Vé giữ xe là loại vé phổ biến nhất và được in nhiều nhất hiện nay, vé giữ xe hay vé xe được in bằng giấy for 100 hoặc 120 tùy theo loại.

Kích thước vé giữ xe cũng khác nhau tùy theo kích thước, vé thường được đóng cuốn thành cuốn 50 bộ hoặc 100 bộ tùy theo yêu cầu.

Vé có cấn răng cưa, đóng số nhãy…

Vé xem bóng đá

Vé xem bóng đá nhằm mục đích kiểm xoát người mua vé và cổng hợp pháp và điều này hiện nay đang hạn chế bằng việc bán vé online, tuy nhiên vẫn phải có vé để vào cổng.

Vé xem phim, ca nhạc

Loại vé này thường được các chủ phòng trả, các chị em nghệ sỹ, các rạp chiếu phim in nhiều nhất.

Danh sách sản phẩm

VE CINEMA-01
Chỉ từ: 1.500 /sp
Chỉ từ: 1.500 /sp
Chỉ từ: 1.500 /sp
Chỉ từ: 3.000 /sp