Bao Thư

Danh sách sản phẩm

khuyen mai bao thu-01
Chỉ từ: 900 /sp
Chỉ từ: /sp
Chỉ từ: 1.600 /sp
Chỉ từ: 2.600 /sp
Chỉ từ: 1.200 /sp
Chỉ từ: 2.800 /sp
Chỉ từ: 270 /sp
Chỉ từ: 1.490 /sp
Chỉ từ: 1.050 /sp

Bao Thư

In bao thư là một trong những sản phẩm in ấn hàng ngày tại Hệ Thống Now Ads và chúng tôi xin gửi đến quý khách hàng bảng giá bao thư nhỏ, bao thư a5, bao thư a4 .

Bảng giá in bao thư fort 100 tại Now Ads

TÊN SẢN PHẨM Số lượng Đơn giá Thành tiền
BAO THƯ BÌ THƯ NHỎ        1,000      1,200          1,200,000
Có keo nắp + 100đ/ cái        2,000         850          1,700,000
+ In offset 4  màu 1 mặt CMYK        3,000         750          2,250,000
+ Kích thước: 12 x 22 x 3 cm        5,000         700          3,500,000
(đựng tờ 1/3 tờ A4)       10,000         600          6,000,000
+ Giấy Fort 100, bế dán, thành phẩm       20,000         550         11,000,000
TÊN SẢN PHẨM Số lượng Đơn giá Thành tiền
BAO THƯ BÌ THƯ TRUNG        1,000      1,400          1,400,000
Có keo nắp + 150đ/ cái        2,000      1,200          2,400,000
+ In offset 4  màu 1 mặt CMYK        3,000         950          2,850,000
(đựng tờ 1/2 tờ A4)        5,000         800          4,000,000
+ Giấy Fort 100, bế dán, thành phẩm       10,000         750          7,500,000
+ Kích thước: 17 x 23 cm       20,000         700         14,000,000
TÊN SẢN PHẨM Số lượng Đơn giá Thành tiền
BA0 THƯ BÌ THƯ LỚN        1,000      2,000          2,000,000
Có keo nắp + 200đ/ cái        2,000      1,600          3,200,000
+ In offset 4  màu 1 mặt CMYK        3,000      1,300          3,900,000
(đựng tờ A4)        5,000      1,140          5,700,000
+ Giấy Fort 100, bế dán, thành phẩm       10,000      1,100         11,000,000
+ Kích thước: 25×34.5x3cm và 25x35x3cm       20,000      1,050         21,000,000
Bảng giá in bao thư fort 120 tại Now Ads
TÊN SẢN PHẨM Số lượng Đơn giá Thành tiền
BAO THƯ BÌ THƯ NHỎ        1,000      1,350          1,350,000
Có keo nắp + 100đ/ cái        2,000      1,000          2,000,000
+ In offset 4  màu 1 mặt CMYK        3,000         900          2,700,000
+ Kích thước: 12 x 22 x 3 cm        5,000         800          4,000,000
(đựng tờ 1/3 tờ A4)       10,000         750          7,500,000
+ Giấy Fort 120, bế dán, thành phẩm       20,000         700         14,000,000
TÊN SẢN PHẨM Số lượng Đơn giá Thành tiền
BAO THƯ BÌ THƯ TRUNG        1,000      1,550          1,550,000
Có keo nắp + 150đ/ cái        2,000      1,350          2,700,000
+ In offset 4  màu 1 mặt CMYK        3,000      1,100          3,300,000
(đựng tờ 1/2 tờ A4)        5,000         950          4,750,000
+ Giấy Fort 120, bế dán, thành phẩm       10,000         900          9,000,000
+ Kích thước: 17 x 23 cm       20,000         850         17,000,000
TÊN SẢN PHẨM Số lượng Đơn giá Thành tiền
BA0 THƯ BÌ THƯ LỚN        1,000      2,200          2,200,000
Có keo nắp + 200đ/ cái        2,000      1,770          3,540,000
+ In offset 4  màu 1 mặt CMYK        3,000      1,400          4,200,000
(đựng tờ A4)        5,000      1,260          6,300,000
+ Giấy Fort 120, bế dán, thành phẩm       10,000      1,200         12,000,000
+ Kích thước: 25×34.5x3cm và 25x35x3cm       20,000      1,150         23,000,000

Thời gian in bì thư là như thế nào có ?

Khi in bì thư hoặc bao thư thì chúng ta sẽ phải trãi qua giai đoạn là  kiễm tra file, bình file , in ấn , chờ khô , bế , dán , đóng gói, chính vì vậy thời gian in bao thư cho ra thành phẫm là từ 4 ngày đến 7 ngày tùy theo, nhân viên kinh doanh sẽ báo cho khách hàng cụ thể khi trao đổi.

Chất liệu hay dùng để in bao thư

  • Giấy Kraft: Được dùng phổ biến hiện nay, giúp bảo vệ môi trường và có sức chứa, chịu tải lớn.
  • Giấy Ivory: Được dùng cho những sự kiện để đựng quà tặng khách hàng.
  • Giấy Couche: Được sử dụng phổ biến hiện nay.

Hiện nay bì thư phổ thông thường được in bằng chất liệu giấy for từ 100 đến định lượng 120 hoặc 180gsm

Bao thư có thiết kế như thế nào

Bao thư được thiết kế chuẩn theo những mẫu hiện có trên thị trường, quý khách có thể search google.com từ khóa bì thư và sẽ dễ dàng nhận ra những mẫu thiết kế và hình dung được bì thư là như thế nào.

Kích thước bao thư là bao nhiêu
Hiện nay bao thư có 3 kích thước, kích thước nhỏ 12x22x3cm, tức là cao 12cm , ngan 22cm, và nắp là 3cm.
Ngoài ra còn có bì thư trung 17x23x3cm và 25x35x3cm hoặc 225×34.5x3cm.

Khuôn bao thư hay dùng trên thị trường
Nếu quý khách in theo khuôn khác hoặc khuôn theo yêu cầu của quý khách chúng tôi sẽ làm giúp cho quý khách khuôn bế bao thư.

2 Khuôn miễn phí tại Nowads!

In bao thư là một trong những sản phẩm in ấn hàng ngày tại Hệ Thống Now Ads và chúng tôi xin gửi đến quý khách hàng bảng giá bao thư nhỏ, bao thư a5, bao thư a4 .

Bảng giá in bao thư fort 100 tại Now Ads

TÊN SẢN PHẨM Số lượng Đơn giá Thành tiền
BAO THƯ BÌ THƯ NHỎ        1,000      1,200          1,200,000
Có keo nắp + 100đ/ cái        2,000         850          1,700,000
+ In offset 4  màu 1 mặt CMYK        3,000         750          2,250,000
+ Kích thước: 12 x 22 x 3 cm        5,000         700          3,500,000
(đựng tờ 1/3 tờ A4)       10,000         600          6,000,000
+ Giấy Fort 100, bế dán, thành phẩm       20,000         550         11,000,000
TÊN SẢN PHẨM Số lượng Đơn giá Thành tiền
BAO THƯ BÌ THƯ TRUNG        1,000      1,400          1,400,000
Có keo nắp + 150đ/ cái        2,000      1,200          2,400,000
+ In offset 4  màu 1 mặt CMYK        3,000         950          2,850,000
(đựng tờ 1/2 tờ A4)        5,000         800          4,000,000
+ Giấy Fort 100, bế dán, thành phẩm       10,000         750          7,500,000
+ Kích thước: 17 x 23 cm       20,000         700         14,000,000
TÊN SẢN PHẨM Số lượng Đơn giá Thành tiền
BA0 THƯ BÌ THƯ LỚN        1,000      2,000          2,000,000
Có keo nắp + 200đ/ cái        2,000      1,600          3,200,000
+ In offset 4  màu 1 mặt CMYK        3,000      1,300          3,900,000
(đựng tờ A4)        5,000      1,140          5,700,000
+ Giấy Fort 100, bế dán, thành phẩm       10,000      1,100         11,000,000
+ Kích thước: 25×34.5x3cm và 25x35x3cm       20,000      1,050         21,000,000
Bảng giá in bao thư fort 120 tại Now Ads
TÊN SẢN PHẨM Số lượng Đơn giá Thành tiền
BAO THƯ BÌ THƯ NHỎ        1,000      1,350          1,350,000
Có keo nắp + 100đ/ cái        2,000      1,000          2,000,000
+ In offset 4  màu 1 mặt CMYK        3,000         900          2,700,000
+ Kích thước: 12 x 22 x 3 cm        5,000         800          4,000,000
(đựng tờ 1/3 tờ A4)       10,000         750          7,500,000
+ Giấy Fort 120, bế dán, thành phẩm       20,000         700         14,000,000
TÊN SẢN PHẨM Số lượng Đơn giá Thành tiền
BAO THƯ BÌ THƯ TRUNG        1,000      1,550          1,550,000
Có keo nắp + 150đ/ cái        2,000      1,350          2,700,000
+ In offset 4  màu 1 mặt CMYK        3,000      1,100          3,300,000
(đựng tờ 1/2 tờ A4)        5,000         950          4,750,000
+ Giấy Fort 120, bế dán, thành phẩm       10,000         900          9,000,000
+ Kích thước: 17 x 23 cm       20,000         850         17,000,000
TÊN SẢN PHẨM Số lượng Đơn giá Thành tiền
BA0 THƯ BÌ THƯ LỚN        1,000      2,200          2,200,000
Có keo nắp + 200đ/ cái        2,000      1,770          3,540,000
+ In offset 4  màu 1 mặt CMYK        3,000      1,400          4,200,000
(đựng tờ A4)        5,000      1,260          6,300,000
+ Giấy Fort 120, bế dán, thành phẩm       10,000      1,200         12,000,000
+ Kích thước: 25×34.5x3cm và 25x35x3cm       20,000      1,150         23,000,000

Thời gian in bì thư là như thế nào có ?

Khi in bì thư hoặc bao thư thì chúng ta sẽ phải trãi qua giai đoạn là  kiễm tra file, bình file , in ấn , chờ khô , bế , dán , đóng gói, chính vì vậy thời gian in bao thư cho ra thành phẫm là từ 4 ngày đến 7 ngày tùy theo, nhân viên kinh doanh sẽ báo cho khách hàng cụ thể khi trao đổi.

Chất liệu hay dùng để in bao thư

  • Giấy Kraft: Được dùng phổ biến hiện nay, giúp bảo vệ môi trường và có sức chứa, chịu tải lớn.
  • Giấy Ivory: Được dùng cho những sự kiện để đựng quà tặng khách hàng.
  • Giấy Couche: Được sử dụng phổ biến hiện nay.

Hiện nay bì thư phổ thông thường được in bằng chất liệu giấy for từ 100 đến định lượng 120 hoặc 180gsm

Bao thư có thiết kế như thế nào

Bao thư được thiết kế chuẩn theo những mẫu hiện có trên thị trường, quý khách có thể search google.com từ khóa bì thư và sẽ dễ dàng nhận ra những mẫu thiết kế và hình dung được bì thư là như thế nào.

Kích thước bao thư là bao nhiêu
Hiện nay bao thư có 3 kích thước, kích thước nhỏ 12x22x3cm, tức là cao 12cm , ngan 22cm, và nắp là 3cm.
Ngoài ra còn có bì thư trung 17x23x3cm và 25x35x3cm hoặc 225×34.5x3cm.

Khuôn bao thư hay dùng trên thị trường
Nếu quý khách in theo khuôn khác hoặc khuôn theo yêu cầu của quý khách chúng tôi sẽ làm giúp cho quý khách khuôn bế bao thư.

2 Khuôn miễn phí tại Nowads!